Čištění stundní  
 provádíme do  
 15.10.2020, poté  
 až další rok  
 po zimní sezóně.

 

Videogalerie